woensdag 19 juni 2013

Egypte

Na de opstand van begin 2011 tegen het regime van Mubarak en daaropvolgend zijn val, zijn eerst de Militaire Raad en, na verkiezingen, de Moslimbroeders aan de macht gekomen. Echter vele mensen die zich tegen Mubarak verzet hebben, blijven op straat komen tegen de nieuwe machthebbers. Sommigen proberen dit verzet tegen de macht op het politieke terrein te trekken om hun eigen ambities – zelf de macht in handen te krijgen – waar te maken. De volgende tekst is verspreid door anarchisten in Egypte en is een kritiek tegen de campagne 'Tamarrod' (Rebel) die een petitie tegen de huidige regering van Mohammad Mursi verspreidt.

De controversiële veronderstelling dat de 'Tamarrod' campagne misschien in staat is om het systeem te veranderen of omver te werpen, is slechts een illusie die de initiatiefnemers van de campagne aanhangen. Als we een moment nadenken dan zien we dat de 'Tamarrod' campagne niet gericht is op het doen neerhalen van het regime of het veranderen ervan. Het is een campagne om mensen ervan te overtuigen dat het probleem slechts ligt bij de top van het regime en niet bij de gehele structuur en zijn werking. De campagne is niets meer dan het naar voren brengen van de eisen van de elite – die verwoord worden in de oppositie media – of dan een dispuut tussen de politieke krachten die – tussen de plooien van het conflict – op de stoelen van het parlement vergaten dat de rebellie tegen het regime niet gaat om het veranderen van zijn top.
De top zal nooit de onderdrukkende structuur veranderen die heerst in de meeste lagen van de samenleving.

De 'Tamarrod' campagne spreekt zich slechts uit tegen het hoofd van het regime. Terwijl het systeem niet gestuurd wordt door zijn top, maar door een netwerk van belangen die de top van het systeem aanwijzen in een hilarisch theater dat 'democratie' genoemd wordt. 'Tamarrod' is niet tegen het regime in zoverre dat het niet rebelleert tegen de relaties die het systeem gecreëerd hebben. Rebellie gaat erom tegen deze relaties te vechten, die dit systeem gecreëerd hebben en die het voort laten bestaan.

Het regime vergeet de crisissen, die niet-geprivilegieerden dieper in de miserie duwen, om zich te focussen op het beschermen van winsten en het accumuleren van geld voor de weldoeners van dit systeem.